(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Консалтинговая компания SV Development – оценка недвижимости, консалтинг, разработка концепции, оценка квартир, оценка земли, агентство недвижимости
Головна / Розробка концепції проекту / Розробка концепції розвитку проектів нерухомості, концепція маркетингу

Розробка концепції розвитку проектів нерухомості, концепція маркетингу

Перш ніж почати будівництво котеджного селища, необхідна розробка концепції проекту, що дозволить уникнути багатьох можливих помилок.

В основу створення концепції проекту входить маркетингове дослідження ринку нерухомості, що дає можливість оцінити потенціал і ефективність проекту.

В даний час деякі компанії здатні провести роботи зі створення концепції проекту для цього сегмента житлової нерухомості, у відповідність до вимог українського споживача і міжнародних стандартів якості.

Перевагою SV Development у розробці концепції проекту перед іншими консалтинговими компаніями є вузька спеціалізація, що дозволяє сконцентрувати всі зусилля нашої команди на вивченні сегмента котеджних містечок, гарантує максимально якісний результат і економічну ефективність майбутнього інвестиційного проекту.

У ході роботи над розробкою концепції проекту фахівцями SV Development будуть детально проведений аналіз ринку нерухомості, вивчені та запропоновано оптимальні рішення з наступних питань:

ЧАСТИНА 1. МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ (для концепції проекту)

I. Загальний аналіз ринку

1. Загальна характеристика ринку (для концепції проекту)

 • Темпи продажу домоволодіння в котеджних селищах;
 • Рівень конкуренції, частки ринку основних гравців (у%);
 • Асортиментна і збутова політика основних гравців;
 • Причини успіхів і провалів при реалізації проектів котеджних селищ;
 • Проблемні зони ринку, перспективні напрямки та ін.

2. Загальний аналіз ринку по ключових параметрах (для концепції проекту)

 • Структура пропозиції котеджних селищ;
 • Структура пропозиції котеджів в КП;
 • Структура пропозиції котеджів (до продажу) за рік;
 • Профіль потенційного покупця заміської нерухомості;
 • Плани з придбання котеджу в КП найближчим часом;
 • Плани з придбання котеджу в залежності від рівня доходу;
 • Структура сімей, зацікавлених у придбанні домоволодіння;
 • Структура сімей в залежності від рівня доходу та вартості планованого котеджу;
 • Місткість ринку заміської нерухомості в залежності від вартості домоволодінь;
 • Співвідношення структури ємності та обсягу ринку в залежності від вартості домоволодінь;
 • Обсяг і місткість ринку (реальний річний обсяг продажів котеджів в КП, штук);
 • Темпи зростання обсягу ринку і нової пропозиції до продажу за рік;
 • Зміна обсягу ринку і нової пропозиції котеджів (до продажу);
 • Динаміка пропозиції котеджів в КП на початок року (куплено і до продажу);
 • Пропозиція до продажу на початок року;
 • Темпи зростання рівня попиту на котеджі в котеджних містечках.

II. Загальний аналіз структури попиту та пропозиції (для концепції проекту)

1. Аналіз структури пропозиції (для концепції проекту)

 • Загальна структура пропозиції;
 • Структура пропозиції в розрізі домоволодінь;
 • Структура пропозиції з акцентом на вартісні показники;
 • Структура пропозиції з акцентом на об'єкти інфраструктури.

2. Аналіз структури попиту (для концепції проекту)

 • Загальна структура попиту;
 • Структура попиту в розрізі домоволодінь;
 • Структура попиту з акцентом на вартісні показники;
 • Структура попиту з акцентом на об'єкти інфраструктури.
 • Динаміка продажу в структурі попиту

3. Співвідношення попиту та пропозиції (для концепції проекту)

 • Структура попиту та пропозиції загальна;
 • Структура попиту та пропозиції в розрізі домоволодінь;
 • Структура попиту та пропозиції з акцентом на вартісні показники;
 • Структура попиту та пропозиції з акцентом на об'єкти інфраструктури;
 • Отримані дані є частиною етапів девелопменту.

III. Формування портрета потенційних покупців (для концепції проекту)

1. Передумови до формування портрета потенційних покупців (для концепції проекту)

 • Ступінь важливості характеристик котеджного селища для потенційних покупців;
 • Зацікавленість у придбанні котеджу в рамках планованого КП залежно від доходу сім'ї (кількість сімей);
 • Ємність цільового сегменту в залежності від вартості домоволодіння та рівня доходів, $;
 • Ємність цільового сегменту в залежності від вартості домоволодіння та рівня доходів, кількість сімей;
 • Ємність цільового сегменту (кількість сімей);
 • Обсяг пропозиції (у продажу) в залежності від вартості домоволодінь;
 • Співвідношення попиту та пропозиції (у продажу) в залежності від вартості домоволодінь.

2. Формування портрету потенційного покупця (для концепції проекту)

 • Портрет цільового сегмента, за рівнем доходів виходячи з вартості домоволодінь;
 • Структура цільового сегменту за ступенем готовності оформлення іпотечного кредиту;
 • Структура цільового сегменту за віковими категоріями;
 • Структура цільового сегменту за розміром сім'ї;
 • Структура цільового сегменту за соціальним статусом;
 • Структура цільового сегмента по виду використання заміського житла;
 • Структура цільового сегмента по наявності житла в Києві.

ЧАСТИНА 2. Розробка концептуальної РІШЕННЯ (концепція проекту)

IV. Концепція маркетингу (для концепції проекту)

 1. Аналіз місця розташування ділянки;
 2. Цільові групи споживачів;
 3. Аналіз ринку землі району;
 4. Визначення ринкової вартості ділянки;
 5. Позиціонування котеджного селища;
 6. Концепція продукту. Основний формат забудови;
 7. Визначення конкурентної переваги проекту;
 8. Ціноутворення на котеджі;
 9. SWOT-аналіз проекту, сильні та слабкі сторони концепції.

V. Архітектурно-будівельна концепція (для концепції проекту)

 1. Проектні характеристики коттеджного селища;
 2. Особливості планування території;
 3. Кількість, метражі об'єктів і площа ділянок:
  1. Обгрунтування площі земельних ділянок з урахуванням маркетингової концепції;
  2. Оптимальне співвідношення площі плям забудови до загальної площі Ділянки;
  3. Обгрунтування площі будинків;
  4. Можливість коректування кількості будинків, залежно від об'єктивних чинників.
 4. Архітектурно-планувальні рішення:
  1. Визначення найбільш оптимального архітектурного стилю;
  2. Обгрунтування матеріалу будівництва і технології будівництва;
  3. Визначення найбільш ефективних планувальних рішень;
  4. Рекомендації щодо створення архітектурних проектів на підставі схожих проектів.
 5. Інфраструктура, благоустрій, забезпечення безпеки:
  1. Рекомендації зі зведення об'єктів інфраструктури;
  2. Планування благоустрою території за обсягами і термінами;
  3. Варіанти забезпечення рівня безпеки загальної території та окремих домоволодінь;
  4. Варіанти експлуатації. Розрахунок щомісячних витрат на експлуатацію.
 6. Попередній варіант генерального плану забудови ділянки.

VI. Ціноутворення (для концепції проекту)

 1. Аналіз ринкової інформації та вибір об'єктів-аналогів;
 2. Визначення початкової вартості типового домоволодіння з урахуванням внесених коригувань;
 3. Визначення якісних характеристик кожної ділянки з урахуванням зонування території;
 4. Прайс-лист на момент виходу селища на ринок;
 5. Оцінка динаміки зміни цін з урахуванням плану продажів селища.

VII. Програма реалізації (для концепції проекту)

 1. Визначення оптимального назви;
 2. Стратегія продажів і програма продажів;
 3. Стратегія комунікацій;
 4. Рекламна політика і програма PR-заходів;
 5. Методи стимулювання продажів;
 6. Бюджет рекламної кампанії;
 7. Медіа-план реалізації котеджного селища.

ЧАСТИНА 3. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ (для концепції проекту)

VIII. Фінансовий план (для концепції проекту)

 1. Основні допущення і нормативи для фінансово-економічних розрахунків;
 2. Кошторис витрат на проект у відповідності з основними складовими:
  1. Земельна ділянка;
  2. Проектні роботи;
  3. Комунікації;
  4. Будівництво;
  5. Маркетинг і реклама;
  6. Експлуатація;
  7. Податкові відрахування (у всі бюджетні та позабюджетні фонди).
 3. Черговість забудови;
 4. Графік освоєння інвестицій;
 5. Джерела, обсяги і терміни фінансування;
 6. План продажу;
 7. Вивчення існуючих фінансових параметрів проекту і пропозицію шляхів максимізації прибутку;
 8. Прогнозні звіти про рух грошових коштів (Cash flow).

IХ. Аналітична частина (для концепції проекту)

 1. Аналіз економічної ефективності проекту (показників ефективності реалізації проекту):
  1. Чистий приведений дохід - net present value;
  2. Внутрішня норма прибутковості - internal rate of return;
  3. Прибутковість власного капіталу (ROE)
  4. Період окупності інвестицій - payback period;
  5. Дисконтований термін окупності інвестицій - discounted payback period;
  6. Точка беззбитковості проекту - break even point.
 2. Аналіз ризиків проекту, плановані заходи щодо їх запобігання та усунення;
 3. Аналіз чутливості фінансового результату проекту до основних розрахунковим параметрам;
 4. Загальні висновки.

Наші проекти з розробки концепції

 
Регіон: Київська область
 
Кількість будинків: 1979
 
Площа ділянки: 300 га.
 
 
Регіон: Київська область
 
Кількість будинків: 600
 
Площа ділянки: 142 га.
 
 
Регіон: Київська область
 
Кількість будинків: 1311
 
Площа ділянки: 180 га.
 
 
Регіон: Київська область
 
Кількість будинків: 499
 
Площа ділянки: 119 га.
 

Опитування

В условиях последствий финансового кризиса, куда вкладывать деньги?