(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Консалтинговая компания SV Development – оценка недвижимости, консалтинг, разработка концепции, оценка квартир, оценка земли, агентство недвижимости
Головна / Оцінка нерухомості / Експертна ринкова оцінка майна - загальні вимоги

Експертна ринкова оцінка майна - загальні вимоги

Вартість послуг з експертної оцінки нерухомого майна, квартир, землі, будинків у Києві

Телефонуйте: (095) 283-88-88, (067) 994-43-36 (відділ експертної оцінки нерухомості)

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ однакова для будь-якої цілі:

 • Експертна оцінка квартири - 200 грн.
 • Експертна оцінка будинку - 200 грн.
 • Експертна оцінка нежитлових приміщень - 200 грн.
 • Експертна оцінка землі - 200 грн.
 • Експертна оцінка автомобіля - 200 грн.

Виконуємо експертну оцінку нерухомості, землі по МІНІМАЛЬНІЙ вартості ПО ВСІЙ УКРАЇНІ!

Експертна оцінка майна (крім землі) проводиться в такій послідовності:

 1. Ознайомлення з об\'єктом оцінки і характерними умовами угоди, для укладення якої проводиться оцінка;
 2. Визначення бази;
 3. Підготовка замовнику пропозицій щодо основних умов договору на проведення оцінки;
 4. Укладення договору на проведення експертної оцінки майна;
 5. Збір, обробка та аналіз вихідних даних, необхідних для проведення оцінки;
 6. Ідентифікація об\'єкта і пов\'язаних з ним прав, аналіз можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів;
 7. Вибір необхідних методичних підходів, методів та оціночних процедур, які найбільш повно відповідають меті оцінки та обраній базі, визначених у договорі;
 8. Узгодження результатів, отриманих із застосуванням різних методичних підходів;
 9. Складання звіту про експертну оцінку майна та висновку про вартість об\'єкта оцінки на дату оцінки;
 10. Доопрацювання (актуалізація) звіту та висновку про вартість об\'єкта оцінки на нову дату (у разі необхідності).

Експертна оцінка майна - замовниками можуть бути:

 • Можуть бути особи, яким зазначене майно (майнове право, земельна ділянка) належить на законних підставах, а також ті, які замовляють оцінку за дорученням зазначених осіб;
 • Повинно бути забезпечено доступ суб\'єкта оціночної діяльності до об\'єкту, який підлягає оцінці, отримання ним необхідної та достовірної інформації про зазначений об\'єкт.

Експертна оцінка майна - істотними умовами договору є:

 • Вказівка майна, що підлягає експертної оцінки майна;
 • Мета експертної оцінки майна;
 • Вид вартості, що підлягає визначенню;
 • Дата експертної оцінки майна;
 • Термін виконання робіт з експертної оцінки майна;
 • Вартість і порядок оплати робіт з експертної оцінки майна;
 • Права та обов\'язки сторін договору з експертної оцінки майна;
 • Умови забезпечення конфіденційності результатів експертної оцінки майна, інформації, використаної під час її виконання;
 • Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору з експертної оцінки майна;
 • Порядок вирішення спорів, які можуть виникнути під час проведення експертної оцінки майна та прийняття замовником її результатів.

Договір на проведення експертної оцінки майна (підприємства, нерухомості, обладнання, акцій, землі та ін) укладається у письмовій формі і може бути двостороннім або багатостороннім.

Законодавством або за згодою сторін договору в ньому можуть бути передбачені інші істотні умови.

Експертна оцінка майна - звіт містить (крім земельних ділянок):

 • Опис об\'єкта оцінки, що дає можливість його ідентифікувати;
 • Дату оцінки та дату завершення складення звіту, а у разі потреби - строк дії звіту та висновку про вартість майна відповідно до вимог законодавства;
 • Мета проведення оцінки та обгрунтування вибору відповідної бази оцінки;
 • Перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких проводиться оцінка;
 • Перелік обмежень щодо застосування результатів оцінки;
 • Виклад усіх припущень, у межах яких проводилася експертна оцінка майна та його вартості;
 • Опис та аналіз зібраних і використаних вихідних даних та іншої інформації під час проведення експертної оцінки майна;
 • Висновки щодо аналізу існуючого використання та найбільш ефективного використання об\'єкта оцінки майна;
 • Виклад змісту застосованих методичних підходів, методів та оціночних процедур, а також відповідних розрахунків, за допомогою яких підготовлено висновок про вартість майна;
 • Письмове заяву оцінювача про якість використаних вихідних даних та іншої інформації, особистий огляд об\'єкта оцінки (у разі не можливості особистого огляду - відповідні пояснення та обгрунтування застережень і припущень щодо використання результатів), дотримання національних стандартів оцінки майна та інших нормативно-правових актів під час її проведення, інші заяви, які є важливими для підтвердження достовірності та об\'єктивності оцінки вартості майна та висновку про його вартості;
 • Висновок про вартість майна (результат послуги "Експертна оцінка майна");
 • Програми з копіями всіх вихідних даних, а також у разі потреби - інші інформаційні матеріали, які роз\'яснюють і підтверджують припущення та розрахунки.

Оцінювач самостійно здійснює пошук інформаційних матеріалів (за винятком документів, які повинен надати замовник відповідно до договору), їх аналіз та виклад обгрунтованих висновків.

При цьому оцінювач повинен проаналізувати всі інформаційні матеріали, пов\'язані з об\'єктом, тенденції на ринку подібного майна (землі), інформацію про угоди подібного майна (подібних земельних ділянок), які використовуються у разі застосування порівняльного підходу, та іншу важливу інформацію.

Зібрані оцінювачем вихідні дані та інша інформація повинні відображатися у звіті "експертна оцінка майна" (земельної ділянки) з посиланням на джерело їх отримання та у додатках до нього із забезпеченням режиму конфіденційності згідно з умовами договору на проведення оцінки майна (земельної ділянки).

Експертна оцінка майна - остаточний звіт:

 • Підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку вартості майна, і скріплюється печаткою та підписом керівника Департаменту оцінки компанії «SV Development».
 • Готується не менш як у двох примірниках, один з яких зберігається в оцінювача, а інший видаються замовнику (якщо інше не обумовлено в договорі).

Наші проекти з оцінки землі

 
Регіон: Київська обл.
 
Площа ділянки: 17 сот.
 
Призначення: Буд-во будинку