(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Консалтинговая компания SV Development – оценка недвижимости, консалтинг, разработка концепции, оценка квартир, оценка земли, агентство недвижимости
Головна / Оцінка нерухомості / Експертна ринкова оцінка цінних паперів / Процедура експертної ринкової оцінки цінних паперів

Процедура експертної ринкової оцінки цінних паперів

Вартість послуг з експертної оцінки нерухомого майна, квартир, землі, будинків у Києві

Телефонуйте: (095) 283-88-88, (067) 994-43-36 (відділ експертної оцінки нерухомості)

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ однакова для будь-якої цілі:

 • Експертна оцінка квартири - 200 грн.
 • Експертна оцінка будинку - 200 грн.
 • Експертна оцінка нежитлових приміщень - 200 грн.
 • Експертна оцінка землі - 200 грн.
 • Експертна оцінка автомобіля - 200 грн.

Виконуємо експертну оцінку нерухомості, землі по МІНІМАЛЬНІЙ вартості ПО ВСІЙ УКРАЇНІ!

Незалежна оцінка цінних паперів може бути проведена щодо:

 • Дольової участі в бізнесі (долі в капіталі товариства або товариства);
 • Контрольних і міноритарних пакетів акцій, емітованих акціонерним товариством;
 • Акцій відкритих і закритих підприємств, фінансових установ (що котируються і не котируються на біржі, прості або привілейовані);
 • Облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик;
 • Облігації місцевих позик;
 • Облігації підприємств;
 • Опціонів і ф\'ючерсів;
 • Казначейських зобов\'язань;
 • Ощадних сертифікатів;
 • Інвестиційних сертифікатів;
 • Векселів;
 • Приватизаційних паперів;
 • Заставних цінних паперів.

За бажанням Замовника незалежна оцінка цінних паперів проводиться для цілей:

 • Проведення операцій купівлі-продажу пакета акцій або інших цінних паперів;
 • Реорганізації господарських одиниць (злиття, поглинання та реструктуризації);
 • Приватизації підприємств;
 • Отримання достовірних даних про реальну вартість Ваших цінних паперів при здійсненні трансакцій (відчуженні, поділ майна, внесення до статутного фонду, передачі в заставу, лізинг оренду, при страхуванні і др.);
 • Визначення величини нанесеного збитку, в результаті порушення Ваших майнових прав;
 • Надання цінних паперів як застави банківським установам;
 • Зниження рівня фінансового ризику при кредитуванні;
 • Здійснення емісії акцій товариством (з метою обгрунтування вартості розміщення акцій);
 • Розділу власності;
 • Припинення господарської діяльності (ліквідації підприємств).
 • Чіткого уявлення про вартість своїх активів, активів контрагентів, достовірної інформації про можливі терміни окупності підприємства, розмір щорічного прибутку, перспективі розвитку на ринку товарів і послуг;
 • Підвищення ефективності поточного управління підприємством, фірмою;
 • Прийняття оптимального, економічно обгрунтованого управлінського рішення для вибору стратегії операції;
 • Отримання вагомих аргументів про вартість цінних паперів перед здійсненням операції купівлі-продажу;
 • Отримання компетентного незалежної думки про вартість цінних паперів підприємства, заснованого на загальноприйнятих в Україні і світовій практиці підходах до оцінки;
 • Отримання документального підтвердження (звіт про оцінку), що буде мати юридичну силу в суді і може використовуватися в рамках судового діловодства.

Перелік документів та інформації, необхідних для оцінки цінних паперів:

 • Копії установчих документів (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про реєстрацію);
 • Копії проспектів емісії, звітів про підсумки випуску цінних паперів (для акціонерних товариств);
 • Інформація про біржовий котирування або присутність даних цінних паперів на фінансовому ринку у позабіржовому обороті;
 • Види діяльності та організаційна структура компанії, акції якої оцінюються;
 • Копії договорів оренди на нерухоме майно (якщо є);
 • Дані бухгалтерської звітності за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів): бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки;
 • Останній висновок аудитора (якщо проводилася аудиторська перевірка);
 • Відомість основних фондів;
 • Інвентарні списки майна;
 • Дані про всі активи (нерухомості, запасах, акціях сторонніх товариств, векселі, нематеріальні активи тощо);
 • Розшифровка кредиторської заборгованості;
 • Розшифровка дебіторської заборгованості: по термінах, за видами дебіторської заборгованості, частка сумнівної заборгованості;
 • Інформація про наявність дочірніх компаній, холдингів (якщо є), фінансова документація по них;
 • План розвитку підприємства на найближчі 3-5 років з вказівкою планованої валової виручки по товарам / послугам, необхідних інвестицій, витрат, чистого прибутку - по роках.

Даний перелік документів для оцінки цінних паперів носить попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку цінних паперів.

Перелік документів та інформації, необхідних для оцінки облігацій

При проведенні оцінки цінних паперів (облігацій), що обертаються на відкритому ринку цінних паперів, необхідно надати тільки документ, що свідчить про законне придбання облігації у власність (наприклад, договір купівлі-продажу).

При оцінці цінних паперів (облігацій), не звертаються на відкритому ринку цінних паперів, необхідно надати такі документи:

 • Правовстановлюючий документ на облігацію (договір купівлі-продажу або інше);
 • Параметри випуску облігації;
 • Установчі документи підприємства - емітента (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про реєстрацію);
 • Бухгалтерська звітність емітента за останні 3 - 5 років (або можлива кількість попередніх періодів) - бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки;
 • Аудиторські висновки (якщо проводилася аудиторська перевірка) за наданою бухгалтерської звітності.
 • Перелік основних засобів емітента на дату оцінки;
 • Дані про всі активи емітента (нерухомості, запасах, акціях сторонніх товариств, векселі та інші нематеріальні активи - патенти, ліцензії) з розшифровкою.

Перелік документів та інформації, необхідних для оцінки векселів:

 • Копія векселя та договору купівлі-продажу, або інших документів, що підтверджують права на вексель;
 • Копії установчих документів емітента (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про реєстрацію);
 • Дані бухгалтерської звітності векселедавця за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів): бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки;
 • Відомість основних фондів;
 • Інвентарні списки майна;
 • Дані про всі активи (нерухомості, запасах, акціях сторонніх товариств, векселі, нематеріальні активи тощо);
 • Розшифровка кредиторської заборгованості;
 • Висновок аудитора (якщо проводилася аудиторська перевірка);
 • Розшифровка дебіторської заборгованості: по термінах, за видами дебіторської заборгованості, частка сумнівної заборгованості.

Вартість послуг з оцінки цінних паперів обмовляється у кожному конкретному випадку і залежить від наступних чинників:

 • типу і складу підприємства (цінні папери якого оцінюються), характеристики бізнесу;
 • повноти та достовірності є у Замовника, необхідної інформації про об\'єкт оцінки;
 • терміновості виконання замовлення і т.д.

За результатами проведеної роботи з оцінки цінних паперів оформляється звіт про оцінку цінних паперів, який має повну юридичну силу.

Наші проекти з оцінки землі

 
Регіон: Київська обл.
 
Площа ділянки: 17 сот.
 
Призначення: Буд-во будинку
 

Опитування

Что будет с ценами на квартиры в недостроенных домах в 2017 году?