(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Консалтинговая компания SV Development – оценка недвижимости, консалтинг, разработка концепции, оценка квартир, оценка земли, агентство недвижимости
Головна / Оцінка нерухомості / Експертна ринкова оцінка інтелектуальної власності / Процедура експертної ринкової оцінки інтелектуальної власності

Процедура експертної ринкової оцінки інтелектуальної власності

Вартість послуг з експертної оцінки нерухомого майна, квартир, землі, будинків у Києві

Телефонуйте: (095) 283-88-88, (067) 994-43-36 (відділ експертної оцінки нерухомості)

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ однакова для будь-якої цілі:

 • Експертна оцінка квартири - 200 грн.
 • Експертна оцінка будинку - 200 грн.
 • Експертна оцінка нежитлових приміщень - 200 грн.
 • Експертна оцінка землі - 200 грн.
 • Експертна оцінка автомобіля - 200 грн.

Виконуємо експертну оцінку нерухомості, землі по МІНІМАЛЬНІЙ вартості ПО ВСІЙ УКРАЇНІ!

Незалежна оцінка інтелектуальної власності може бути проведена відносно чотирьох основних груп ОІВ і НМА:

1. Оцінка промислової власності:

 • Патенти на винаходи;
 • Патенти на селекційні досягнення, сорти рослин;
 • Патенти на промислові зразки;
 • Ліцензії, франшизи;
 • Фірмові назви та найменування, свідоцтва на товарні знаки (торговельні марки, бренди);
 • Свідчень на знаки обслуговування;
 • Топології інтегральних мікросхем;
 • Вигідним чином укладені контракти;

2. Оцінка прав користування:

 • Права користування об\'єктами промислової власності, авторського права і т.д. (права користування знаками для товарів і послуг, товарними знаками і торговими марками, права користування винаходами, корисними моделями, ноу-хау, права користування літературними, науковими та музичними твору; права користування програмами для ЕОМ тощо);
 • Монопольне становище на ринку (факт монопольного панування на ринку виробництва товарів і послуг - на основі інформації від Антимонопольного комітету України);
 • Економічні та інші привілеї - право на користування митними, податковими, господарськими привілеями (визначається на підставі документів митниці, податкової інспекції тощо);
 • Маршрути - право компаній на виконання рейсових перевезень на певних маршрутах;
 • Право користування майном, у тому числі на умовах оренди (земельною ділянкою, нерухомістю, автомобілем і т.д.);
 • Право на користування надрами, в тому числі на розробку корисних копалин;
 • Право на використання геологічної, геоморфологічної та іншої інформації про стан складових навколишнього середовища в цілому, що міститься в звітах, картах та інших матеріалах;
 • Право на користування водними, біологічними та іншими ресурсами, які будь-яким чином впливають на рівень екологічної безпеки, життєдіяльності підприємства, населеного пункту, регіону тощо;

3. Оцінка об\'єктів авторського права і суміжних прав:

 • Твори науки;
 • Твори літератури;
 • Драматичні та музично-драматичні твори, сценарні твору;
 • Хореографічні твори і пантоміми;
 • Музичні твори з текстом або без тексту;
 • Аудіовізуальними творами (кіно-, теле-та відеофільми, слайдфільми, діафільми та інші кіно-і теле твору);
 • Твори живопису, скульптури, графіки, дизайну, графічні оповідання, комікси та інші твори образотворчого мистецтва;
 • Твори декоративно-прикладного та сценографічне мистецтва;
 • Твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
 • Фотографічні твори і твори, одержані способами, аналогічними фотографії;
 • Географічні, геологічні та інші карти, плани, ескізи і пластичні твори, що відносяться до географії, топографії і до інших наук;
 • Комп\'ютерні програми;
 • Бази даних;
 • Виконавці;
 • Виробники фонограм;
 • Організації мовлення;
 • Гудвіл (ділова репутація);

4. Оцінка інформації, що становить комерційну таємницю:

 • Ноу-хау (знань технічного, фінансового або адміністративно-управлінського характеру, що приносять або які можуть приносити дохід і іншу користь);
 • Результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, що не охороняються патентами;
 • Проектної, конструкторської та технологічної документації.

Найбільш часто оцінка інтелектуальної власності проводиться в наступних випадках:

 • Оцінка інтелектуальної власності - При визначенні вартості внеску засновника підприємства на момент створення підприємства і виходу засновника з його складу;
 • Оцінка інтелектуальної власності - При визначенні вартості внеску в статутний капітал (сформувати значний за розмірами статутний капітал без залучення грошових коштів і забезпечити доступ до інвестицій);
 • Оцінка інтелектуальної власності - При постановці на баланс нематеріальних активів, внесення змін до фінансової звітності (що дає можливість проводити амортизацію інтелектуальної власності та утворювати відповідні фонди амортизаційних відрахувань за рахунок собівартості продукції, які не обкладаються податком на прибуток);
 • Оцінка інтелектуальної власності - При визначенні вартості ОІВ при угодах купівлі-продажу, передачі прав на використання ОІВ (надання ліцензій на право користування ОІВ, патентів і т.д.);
 • Оцінка інтелектуальної власності - При визначенні сум виплат (винагороди) авторам технічного або технологічного рішення;
 • Оцінка інтелектуальної власності - При визначенні вартості нематеріальних активів у зв\'язку з їх відчуженням, у тому числі примусовим, відповідно до законодавства або у разі реорганізації (злиття, поглинання та реструктуризації), ліквідації, банкрутства підприємства, нематеріальні активи якого можуть бути ідентифіковані або пов\'язані з відчужувати майно;
 • Оцінка інтелектуальної власності - Приватизації (корпоратизації), у тому числі шляхом створення відкритих акціонерних товариств у випадках, передбачених законодавством;
 • Оцінка інтелектуальної власності - При інвентаризації (обліку) і введенні оцінки інтелектуальної власності в господарський оборот;
 • Оцінка інтелектуальної власності - Для оптимізації виплат податку на майно;
 • Оцінка інтелектуальної власності - При видачі кредиту під заставу виключних прав;
 • Оцінка інтелектуальної власності - За інших форм інвестування нематеріальними активами, у тому числі за договорами про спільну діяльність, для залучення інвесторів та інших операцій;
 • Оцінка інтелектуальної власності - Визначенні бази оподаткування та часток учасників;
 • Оцінка інтелектуальної власності - При отриманні документального підтвердження (звіт про оцінку інтелектуальної власності), що має юридичну силу в суді і що використовується в рамках судового діловодства (наприклад, при вирішенні конфліктів, визначенні збитків внаслідок порушення виключних прав на об\'єкти інтелектуальної власності);
 • Оцінка інтелектуальної власності - прийняття правильного управлінського рішення (при прогнозуванні майбутніх тенденцій розвитку та прибутковості бізнесу для підвищення ефективності управління та розробки перспективних планів розвитку компанії);
 • Оцінка інтелектуальної власності - У випадках необхідність прийняття рішень про доцільність інвестицій в об\'єкт нерухомості;
 • Оцінка інтелектуальної власності - Залучення інвестицій в конкретний проект або ухвалення остаточного рішення про використання оцінюваного нематеріального активу.

Перелік документів та інформації, необхідних для оцінки ОІВ і НМА

 • Назва об\'єкта інтелектуальної власності (ОІВ);
 • Опис ОІВ;
 • Правовстановлюючі документи на ОІВ: патенти, свідоцтва, ліцензійні договори, авторські договори та ін

Після ознайомлення з основними документами, в залежності від специфіки об\'єкта, мети та призначення оцінки, можуть знадобитися:

1. Опис об\'єкта інтелектуальної власності, характеристика товарів / послуг, вироблених з використанням ОІВ (наприклад, опис товару / послуги, що виробляється під оцінюваним товарним знаком);

2. Опис компанії, що використовує даний об\'єкт, копії договорів на передачу права на використання ОІВ;

3. Відомості про аналоги оцінюваного об\'єкту інтелектуальної власності (відмінності оцінюваного об\'єкту від його аналогів або конкурентів);

4. Джерела одержання прибутків від використання ОІВ;

5. Опис ринку, де використовується ОІВ;

6. Витрати, вироблені на придбання прав і використання ОІВ.

7. Собівартість та ціна одиниці товару з використанням ОІВ;

8. Наявність обтяжень і обмежень за розпорядженням ОІВ (правами на них);

9. Ув\'язнені ліцензійні угоди, наявність судових спорів та судових рішень (якщо є);

10. Технічні (споживчі), експлуатаційні, екологічні та економічні показники отримання доходів від використання ОІВ:

 • відомості про продаж об\'єктів, проведених з використанням оцінюваного об\'єкту інтелектуальної власності (фінансові показники, споживачі, конкуренти, територіальна диверсифікація продажів);
 • збільшення обсягів реалізації конкретних видів або всієї продукції підприємства з використанням ОІВ;
 • підвищення ціни залежно від якості продукції;
 • економія у виробництві при використанні патенту (ліцензії) в конкретних видах продукції або у всій продукції, що випускається;
 • виручка від продажу майнових прав або продажу ліцензій;
 • економія на капіталовкладеннях в розробку патенту;
 • бізнес-плани розвитку підприємства, з вказівкою планованої валової виручки, необхідних інвестицій, витрат, чистого прибутку тощо;

11. Зроблені витрати:

 • на придбання (реєстрацію, створення) і підтримку ОІВ (маркетинг і рекламу);
 • на придбання майнових прав на ОІВ;
 • на освоєння у виробництві та організацію випуску та реалізації товарів з використанням ОІВ;
 • на правову та інші види охорони ОІВ, на страхування ризиків здійснення проектів з використанням ОІВ і (або) їх прибутковості;
 • на маркетинг товарів з використанням ОІВ;
 • на страхування ризиків здійснення проектів з використанням патенту і (або) їх прибутковості.

Даний перелік документів носить попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку об\'єкта інтелектуальної власності.

Вартість послуг з оцінки ОІВ і НМА обмовляється у кожному конкретному випадку і залежить від наступних чинників:

 • типу і складу ОІВ і НМА, характеристики бізнесу, де вони застосовуються;
 • повноти та достовірності є у Замовника, необхідної інформації про об\'єкт оцінки;
 • терміновості виконання замовлення і т.д.

За результатами проведеної роботи оформляється звіт про оцінку об\'єктів інтелектуальної власності (нематеріальних активів), що має повну юридичну силу.

Наші проекти з оцінки житла

 
Регіон: Вишневе
 
Тип об'єкту: Приватний будинок, земля
 
Площа: 220 кв.м.
 

Опитування

Что будет с ценами на готовые квартиры в 2017 году (вторичный рынок)?