(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Консалтинговая компания SV Development – оценка недвижимости, консалтинг, разработка концепции, оценка квартир, оценка земли, агентство недвижимости
Головна / Оцінка нерухомості / Експертна ринкова оцінка підприємств / Процедура експертної ринкової оцінки підприємств

Процедура експертної ринкової оцінки підприємств

Вартість послуг з експертної оцінки нерухомого майна, квартир, землі, будинків у Києві

Телефонуйте: (095) 283-88-88, (067) 994-43-36 (відділ експертної оцінки нерухомості)

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ однакова для будь-якої цілі:

 • Експертна оцінка квартири - 200 грн.
 • Експертна оцінка будинку - 200 грн.
 • Експертна оцінка нежитлових приміщень - 200 грн.
 • Експертна оцінка землі - 200 грн.
 • Експертна оцінка автомобіля - 200 грн.

Виконуємо експертну оцінку нерухомості, землі по МІНІМАЛЬНІЙ вартості ПО ВСІЙ УКРАЇНІ!

Цілісний майновий комплекс (ЦМК) - Об\'єкти, сукупність активів яких дає можливість проводити певну господарську діяльність.

Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, ділянки тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об\'єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб\'єкти господарської діяльності.

За бажанням Замовника незалежна оцінка підприємства (бізнесу) проводиться для цілей:

 • Приватизації підприємства, реструктуризації, ліквідації, злиття, поглинання, виділення і т.д.
 • Визначення поточної ринкової вартості бізнесу в разі його часткової або повної покупки або продажу, при виході одного або декількох учасників з товариства і т.д.;
 • Визначення вартості цінних паперів підприємства, паїв, часток в його капіталі у випадках проведення різного роду операцій з ними;
 • Визначення кредитоспроможності підприємства і величини вартості застави при кредитуванні;
 • Зниження рівня фінансового ризику при кредитуванні;
 • Визначення ринкової вартості майна при проведенні страхових операцій;
 • Визначення розміру збитку при настанні страхових випадків;
 • Визначення величини нанесеного збитку, в результаті порушення Ваших майнових прав;
 • Оподаткування підприємства (при визначенні бази оподаткування, необхідно провести об\'єктивну оцінку підприємства);
 • Переоцінки активів підприємства для цілей бухгалтерського обліку;
 • Внесення до статутного капіталу майнових внесків засновників;
 • Викуп акцій у акціонерів;
 • Визначення вартості нематеріальних активів;
 • Оскарження судового рішення про вилучення власності
 • Визначення розміру орендної плати при здачі бізнесу в оренду;
 • Здійснення емісії цінних паперів;
 • Придбання або продажу підприємство (бізнесу) на найбільш вигідних для Вас умовах (обгрунтування інвестиційного рішення);
 • Отримання компетентного незалежної думки про вартість підприємства (бізнесу), заснованого на загальноприйнятих в Україні і світовій практиці підходах до оцінки;
 • Обгрунтування доцільності здійснення інвестиційних проектів з реконструкції діючих підприємств, а також щодо створення нових компаній;
 • Формування чіткого уявлення про вартість як своїх активів, так і контрагентів, достовірної інформації про можливі терміни окупності підприємства (бізнесу), розмір щорічного прибутку, перспективі розвитку на ринку товарів і послуг;
 • Прийняття оптимального, економічно обгрунтованого управлінського рішення для вибору стратегії операції;
 • Отримання вагомих аргументів для ведення переговорів і відстоювання своєї точки зору в процесі здійснення операції;
 • Отримання документального підтвердження (звіт про оцінку підприємства / бізнесу), що буде мати юридичну силу в суді і може використовуватися в рамках судового діловодства;

Перелік документів та інформації, необхідних для оцінки підприємства:

 1. Копії установчих документів (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про реєстрацію);
 2. Копії проспектів емісії, звітів про підсумки випуску цінних паперів (для акціонерних товариств);
 3. Види діяльності та організаційна структура компанії;
 4. Копії договорів оренди на нерухоме майно (якщо є);
 5. Дані бухгалтерської звітності за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів): бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки;
 6. Останній висновок аудитора (якщо проводилася аудиторська перевірка);
 7. Відомість основних фондів;
 8. Інвентарні списки майна (інвентарний номер, дата постановки на баланс, повна і залишкова балансова вартість на останню звітну дату перед датою оцінки);
 9. Дані про всі активи (нерухомості, запасах, акціях сторонніх товариств, векселі, нематеріальні активи тощо);
 10. Розшифровка кредиторської заборгованості;
 11. Розшифровка статті «незавершене будівництво»;
 12. Розшифровка дебіторської заборгованості: по термінах, за видами дебіторської заборгованості, частка сумнівної заборгованості;
 13. Інформація про наявність дочірніх компаній, холдингів (якщо є), фінансова документація по них;
 14. План розвитку підприємства на найближчі 3-5 років з вказівкою планованої валової виручки по товарам / послугам, необхідних інвестицій, витрат, чистого прибутку - по роках.

Даний перелік документів носить попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку.

Вартість послуг з оцінки підприємства обмовляється у кожному конкретному випадку і залежить від наступних чинників:

 • типу і складу підприємства, характеристики бізнесу (величини оцінюваної компанії, кількості її активів);
 • повноти та достовірності є у Замовника, необхідної інформації про об\'єкт оцінки;
 • терміновості виконання замовлення і т.д.

За результатами проведеної роботи оформляється звіт про оцінку підприємства (бізнесу), який має повну юридичну силу.

Наші проекти з оцінки землі

 
Регіон: Київська обл.
 
Площа ділянки: 17 сот.
 
Призначення: Буд-во будинку