(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Консалтинговая компания SV Development – оценка недвижимости, консалтинг, разработка концепции, оценка квартир, оценка земли, агентство недвижимости
Головна / Оцінка проектів / Оцінка проектів (структура роботи)

Оцінка проектів (Due Diligence) - структура роботи

ЧАСТИНА 1. Експертиза проекту - результати маркетингового дослідження

I. Експертиза проекту - загальний стан ринку

1. Загальна характеристика ринку (в рамках експертизи проекту):

 • Темпи продажу домоволодіння в котеджних селищах;
 • Рівень конкуренції, частки ринку основних гравців (у%);
 • Асортиментна і збутова політика основних гравців;
 • Причини успіхів і провалів при реалізації проектів котеджних селищ;
 • Проблемні зони ринку, перспективні напрямки та ін.

2. Загальний аналіз ринку по ключових параметрах (в рамках експертизи проекту):

 • Структура пропозиції котеджних селищ;
 • Структура пропозиції котеджів в КП;
 • Структура пропозиції котеджів (до продажу) за рік;
 • Профіль потенційного покупця заміської нерухомості;
 • Плани з придбання котеджу в КП найближчим часом;
 • Плани з придбання котеджу в залежності від рівня доходу;
 • Структура сімей, зацікавлених у придбанні домоволодіння;
 • Структура сімей в залежності від рівня доходу та вартості планованого котеджу;
 • Місткість ринку заміської нерухомості в залежності від вартості домоволодінь;
 • Співвідношення структури ємності та обсягу ринку в залежності від вартості домоволодінь;
 • Обсяг і місткість ринку (реальний річний обсяг продажів котеджів в КП, штук);
 • Темпи зростання обсягу ринку і нової пропозиції до продажу за рік;
 • Зміна обсягу ринку і нової пропозиції котеджів (до продажу);
 • Динаміка пропозиції котеджів в КП на початок року (куплено і до продажу);
 • Пропозиція до продажу на початок року;
 • Темпи зростання рівня попиту на котеджі в котеджних містечках.

II. Експертиза проекту - інформації про структуру попиту і пропозиції

1. Аналіз структури пропозиції (в рамках експертизи проекту):

 • Загальна структура пропозиції;
 • Структура пропозиції в розрізі домоволодінь;
 • Структура пропозиції з акцентом на вартісні показники;
 • Структура пропозиції з акцентом на об'єкти інфраструктури.

2. Аналіз структури попиту (в рамках експертизи проекту):

 • Загальна структура попиту;
 • Структура попиту в розрізі домоволодінь;
 • Структура попиту з акцентом на вартісні показники;
 • Структура попиту з акцентом на об'єкти інфраструктури.
 • Динаміка продажу в структурі попиту

3. Співвідношення попиту та пропозиції (в рамках експертизи проекту):

 • Структура попиту та пропозиції загальна;
 • Структура попиту та пропозиції в розрізі домоволодінь;
 • Структура попиту та пропозиції з акцентом на вартісні показники;
 • Структура попиту та пропозиції з акцентом на об'єкти інфраструктури;
 • Отримані дані є частиною етапів девелопменту.

III. Експертиза проекту - відповідність портрета потенційних покупців

1. Передумови до формування портрета потенційних покупців (в рамках експертизи проекту):

 • Ступінь важливості характеристик котеджного селища для потенційних покупців;
 • Зацікавленість у придбанні котеджу в рамках планованого КП залежно від доходу сім'ї (кількість сімей);
 • Ємність цільового сегменту в залежності від вартості домоволодіння та рівня доходів, $;
 • Ємність цільового сегменту в залежності від вартості домоволодіння та рівня доходів, кількість сімей;
 • Ємність цільового сегменту (кількість сімей);
 • Обсяг пропозиції (у продажу) в залежності від вартості домоволодінь;
 • Співвідношення попиту та пропозиції (у продажу) в залежності від вартості домоволодінь.

2. Формування портрету потенційного покупця (в рамках експертизи проекту):

 • Портрет цільового сегмента, за рівнем доходів виходячи з вартості домоволодінь;
 • Структура цільового сегменту за ступенем готовності оформлення іпотечного кредиту;
 • Структура цільового сегменту за віковими категоріями;
 • Структура цільового сегменту за розміром сім'ї;
 • Структура цільового сегменту за соціальним статусом;
 • Структура цільового сегмента по виду використання заміського житла;
 • Структура цільового сегмента по наявності житла в Києві.

ЧАСТИНА 2. Експертиза проекту - результати розробки концепції

IV. Комплексна діагностика маркетингової концепції (в рамках експертизи проекту):

 1. Аналіз місця розташування ділянки;
 2. Цільові групи споживачів;
 3. Аналіз ринку землі району;
 4. Визначення ринкової вартості ділянки;
 5. Позиціонування котеджного селища;
 6. Концепція продукту. Основний формат забудови;
 7. Визначення конкурентної переваги проекту;
 8. Ціноутворення на котеджі;
 9. SWOT-аналіз проекту, сильні та слабкі сторони концепції.

V. Комплексна діагностика архітектурно-будівельної концепції (в рамках експертизи проекту):

 1. Проектні характеристики коттеджного селища;
 2. Особливості планування території;
 3. Кількість, метражі об'єктів і площа ділянок:
  1. Обгрунтування площі земельних ділянок з урахуванням маркетингової концепції;
  2. Оптимальне співвідношення площі плям забудови до загальної площі Ділянки;
  3. Обгрунтування площі будинків;
  4. Можливість коректування кількості будинків, залежно від об'єктивних чинників.
 4. Архітектурно-планувальні рішення:
  1. Визначення найбільш оптимального архітектурного стилю;
  2. Обгрунтування матеріалу будівництва і технології будівництва;
  3. Визначення найбільш ефективних планувальних рішень;
  4. Рекомендації щодо створення архітектурних проектів на підставі схожих проектів.
 5. Інфраструктура, благоустрій, забезпечення безпеки:
  1. Рекомендації зі зведення об'єктів інфраструктури;
  2. Планування благоустрою території за обсягами і термінами;
  3. Варіанти забезпечення рівня безпеки загальної території та окремих домоволодінь;
  4. Варіанти експлуатації. Розрахунок щомісячних витрат на експлуатацію.
 6. Попередній варіант генерального плану забудови ділянки.

VI. Комплексна експертиза стратегії ціноутворення (в рамках експертизи проекту):

 1. Аналіз ринкової інформації та вибір об'єктів-аналогів;
 2. Визначення початкової вартості типового домоволодіння з урахуванням внесених коригувань;
 3. Визначення якісних характеристик кожної ділянки з урахуванням зонування території;
 4. Прайс-лист на момент виходу селища на ринок;
 5. Оцінка динаміки зміни цін з урахуванням плану продажів селища.

VII. Комплексна діагностика програми з реалізації проекту (в рамках експертизи проекту):

 1. Визначення оптимального назви;
 2. Стратегія продажів і програма продажів;
 3. Стратегія комунікацій;
 4. Рекламна політика і програма PR-заходів;
 5. Методи стимулювання продажів;
 6. Бюджет рекламної кампанії;
 7. Медіа-план реалізації котеджного селища.

ЧАСТИНА 3. Експертиза проекту - результати розробки бізнес-плану

VIII. Комплексна експертиза фінансового плану (в рамках експертизи проекту):

 1. Основні допущення і нормативи для фінансово-економічних розрахунків;
 2. Кошторис витрат на проект у відповідності з основними складовими:
  1. Земельна ділянка;
  2. Проектні роботи;
  3. Комунікації;
  4. Будівництво;
  5. Маркетинг і реклама;
  6. Експлуатація;
  7. Податкові відрахування (у всі бюджетні та позабюджетні фонди).
 3. Черговість забудови;
 4. Графік освоєння інвестицій;
 5. Джерела, обсяги і терміни фінансування;
 6. План продажу;
 7. Вивчення існуючих фінансових параметрів проекту і пропозицію шляхів максимізації прибутку;
 8. Прогнозні звіти про рух грошових коштів (Cash flow).

IХ. Експертиза методології розрахунку ключових показників (в рамках експертизи проекту):

 1. Аналіз економічної ефективності проекту (показників ефективності реалізації проекту):
  1. Чистий приведений дохід - net present value;
  2. Внутрішня норма прибутковості - internal rate of return;
  3. Прибутковість власного капіталу (ROE)
  4. Період окупності інвестицій - payback period;
  5. Дисконтований термін окупності інвестицій - discounted payback period;
  6. Точка беззбитковості проекту - break even point.
 2. Аналіз ризиків проекту, плановані заходи щодо їх запобігання та усунення;
 3. Аналіз чутливості фінансового результату проекту до основних розрахунковим параметрам;
 4. Загальні висновки.

ЧАСТИНА 4. Експертиза проекту - відповідність юридичної документації

 1. Збір необхідної інформації і документів;
 2. Правовий аналіз інформації та документів;
 3. Аналіз законності прав на землю та / або нерухомість;
 4. Характеристика діяльності компанії - власника нерухомості;
 5. Вироблення рекомендацій щодо мінімізації ризиків;
 6. Розробка договірних схем, що забезпечують захист інтересів Замовника;
 7. Структурований звіт з висновками щодо доцільності укладання угоди;
 8. Забезпечення Замовника юридичною підтримкою в процесі укладання угоди.

Наші проекти з Due Diligence

 
Регіон: Ів-Франківськ. обл.
 
Площа ділянки: 17 га.
 
Призначення: Під котеджну забудову