(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Консалтинговая компания SV Development – оценка недвижимости, консалтинг, разработка концепции, оценка квартир, оценка земли, агентство недвижимости
Головна / Юридична консультація / Оподаткування / Оподаткування інвестора (податок на доходи)

Оподаткування інвестора (податок на доходи)

Оптимізація оподаткування інвестора можлива у випадку інвестування в ІСІ. Оподаткування є важливим чинником при виборі ІСІ, як засіб вкладення грошей, так як воно впливає на остаточну суму доходу, яку отримує інвестор.

При цьому слід враховувати, що поки кошти інвесторів знаходяться у Фонді - вони не обкладаються податком. Оподатковується дохід інвесторів, який вони отримують при:

  • продажу цінних паперів Фонду третій особі (не Фонду);
  • продажу цінних паперів Фонду цьому ж Фонду (наприклад, при викупі цінних паперів Фондом при її закриття, за заявою інвестора при прийнятті відповідного рішення Спостережною радою Фонду, в будь-який день для відкритих фондів, у визначені проспектом емісії дати для інтервальних фондів);
  • виплати дивідендів корпоративним інвестиційним Фондом, у разі ухвалення такого рішення на загальних зборах акціонерів Фонду.

У разі продажу цінних паперів Фонду оподатковується різниця між ціною їх купівлі та ціною продажу. У разі отримання дивідендного доходу - оподатковується сума дивідендів, отримана інвестором.

Ставка податку і порядок оподаткування відрізняються залежно від того, ким є інвестор (фізична та юридична особа) і в якому з вищеперелічених випадків він отримав дохід.

У разі якщо інвестор - юридична особа, Його прибуток від інвестицій до фонду оподатковується за ставкою 25%.

Дохід, отриманий інвестором-фізичною особою при продажу цінних паперів Фонду самому Фонду оподатковується за ставкою 5%. Дохід, отриманий у вигляді дивідендів Фонду і дохід, отриманий від продажу цінних паперів Фонду третій особі оподатковується за ставкою 15%.

Далі більш детально розпишемо випадки оподаткування інвесторів:

1. Доходи від операцій з активами Фонду або доходи, нараховані на активи Фонду, не включаються до складу оподатковуваного доходу.

Таким чином, володіючи цінними паперами Фонду, Ви не платите податки до моменту реалізації цих цінних паперів. У разі ж безпосереднього володіння цінними паперами або нерухомістю доходи від операцій з цими активами або доходи, нараховані на ці активи (відсотки, дивіденди, орендна плата), потрапляють в оподатковуваний дохід.

2. Для фізичних осіб володіння цінними паперами Фонду в порівнянні з безпосереднім володінням цінними паперами / нерухомістю, по яких виплачуються відсотки / дивіденди / орендна плата, дає можливість не сплачувати податки в момент виплати відсотків / дивідендів / орендної плати, а реінвестувати їх.

Особа, яка виплачує відсотки / дивіденди / орендну плата на користь фізичної особи, є податковим агентом і зобов'язане утримати із суми відсотків / дивідендів / орендної плати податок 15%. У випадку ж використання Фонду даний податок не сплачується і є тією сумою, яка може бути реінвестовано і принести додатковий дохід інвестору.

3. Для нерезидентів володіння цінними паперами Фонду також дає певні переваги в порівнянні з безпосереднім володінням цінними паперами або нерухомістю.

Особа, яка виплачує відсотки / дивіденди / орендну плату на користь юридичної особи нерезидента, зобов'язане утримати із суми відсотків / дивідендів / орендної плати податок на репатріацію 15%.

При використанні ж Фонду податок на репатріацію і податок з доходів фізичних осіб не утримується особою, що виплачує відсотки / дивіденди / орендну плату, що дає можливість реінвестувати несплачений податок і таким чином збільшити прибутковість інвестора-нерезидента.

4. Оподаткування юридичних осіб під час продажу цінних паперів Фонду регулюється п.7.6. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств":

Відповідно до цього Закону платники податку ведуть окремий податковий облік фінансових результатів операцій з цінними паперами в розрізі окремих видів цінних паперів. Акції корпоративних інвестиційних фондів враховуються в розділі "Акції та корпоративні цінні папери", інвестиційні сертифікати пайових інвестиційних фондів у розділі "Інші цінні папери".

Якщо витрати на придбання певного виду цінних паперів перевищують доходи від продажу цінних паперів того ж виду негативний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами майбутніх періодів.
Якщо доходи від продажу певного виду цінних паперів перевищують витрати на придбання цінних паперів того ж виду (з урахуванням збитків минулих періодів), прибуток включається до складу валових доходів.

5. Оподаткування фізичних осіб при операціях з цінними паперами Фонду регулюється пунктами 7.2. і 9.6. Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб":

При виплаті інвестиційного доходу за цінними паперами інституту спільного інвестування компанією з управління активами фізична особа сплачує податок у розмірі 5% від інвестиційного доходу:

Облік фінансових результатів операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку окремо від інших доходів і витрат. Інвестиційний актив - цінні папери, корпоративні права, банківські метали. Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом від продажу інвестиційного активу і витратами на його придбання. Якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку виникає від'ємне значення, то воно вважається інвестиційним збитком. До складу оподатковуваного доходу включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами. Якщо загальний фінансовий результат має від'ємне значення, то його сума переноситься на зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років.

ші проекти з розробки концепції

 
Регіон: Київська область
 
Кількість будинків: 1979
 
Площа ділянки: 300 га.
 
 
Регіон: Київська область
 
Кількість будинків: 600
 
Площа ділянки: 142 га.
 
 
Регіон: Київська область
 
Кількість будинків: 1311
 
Площа ділянки: 180 га.
 
 
Регіон: Київська область
 
Кількість будинків: 499
 
Площа ділянки: 119 га.
 

Опитування

В условиях последствий финансового кризиса, куда вкладывать деньги?