(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Консалтинговая компания SV Development – оценка недвижимости, консалтинг, разработка концепции, оценка квартир, оценка земли, агентство недвижимости

Постійне користування

Право особи на постійне користування земельною ділянкою закріплено в ст. 92 ЗКУ. Відповідно до статті право постійного користування земельною ділянкою - Це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку.

Ця ж стаття встановила вичерпний перелік суб'єктів даного права постійного користування. Ними є:

  1. державні і комунальні підприємства, установи та організації;
  2. громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання), установи та організації;
  3. релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, виключно для будівництва та обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності.

Імперативність даної норми щодо суб'єктів права постійного користування земельною ділянкою породила серйозну проблему. Справа в тому, що до набрання чинності новим ЗКУ право постійного користування був переважною формою землекористування. І тому сьогодні в Україні існує велика кількість підприємств, установ, організацій, що не підпадають під критерії ст. 92.

П. 6 Перехідних положень ЗКУ зобов'язував таких користувачів переоформити землю або у власність, або в оренду. Термін переоформлення був встановлений до 01.01.2008 р. Також відповідно до п. 6 постанови ВР УРСР від 18.12.90 р. № 563-ХІІ "Про земельну реформу", зі змінами та доповненнями, до вказаної дати без переоформлення можуть користуватися земельними ділянками юридичні та фізичні особи, які офіційно одержали землю в користування до 15 березня 1991 року (дати набрання чинності Земельного кодексу УРСР), наприклад, на підставі рішень місцевих рад.

До 2005 року ці користувачі (включаючи і фізичних осіб) знаходилися в підвішеному стані. 22.09.2005 р. у справі № 1-17/2005 Конституційний Суд України приймає рішення, яким визнає, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення п. 6 Перехідних положень ЗКУ та п. 6 постанови ВР УРСР від 18.12.90 р. № 563 -ХІ "Про земельну реформу", які зобов'язували суб'єктів землекористування переоформити право постійного користування землею на право власності або на право оренди.

Таким чином, ті, у кого на сьогоднішній день земля знаходиться в постійному користуванні, можуть не поспішати її переоформляти, так як вищевказані положення ЗКУ та постанови ВР УРСР втратили свою чинність з дня ухвалення рішення Конституційним Судом.

Процедура надання земельних ділянок у постійне користування юридичним особам закріплена в ст. 123 ЗКУ.

Відповідно до норм статті надання земельних ділянок юридичним особам у постійне користування здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадки:

  • зміни цільового призначення земельних ділянок;
  • надання в користування земельних ділянок, межі яких не встановлені в натурі (на місцевості).

Надання в користування земельної ділянки, межі якого встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення, здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою.

Особа, зацікавлена в отриманні земельної ділянки в постійне користування із земель державної або комунальної власності за проектом її відведення, звертається з клопотанням про вибір місця розташування ділянки до місцевих органів державної влади або самоврядування, а також в КМУ або Рада міністрів АР Крим.

Разом з клопотанням подаються:

  • обгрунтування необхідності відведення земельної ділянки;
  • позначене на відповідному графічному матеріалі бажане місце розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами;
  • копія установчих документів юридичної особи.

Після цього, особа, зацікавлена в отриманні земельної ділянки, ініціює процедуру землевідведення, уклавши типовий договір із землевпорядною організацією.

Проект відведення земельної ділянки погоджується з органом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органами архітектури та охорони культурної спадщини.

Погоджений проект відведення земельної ділянки після отримання позитивного висновку державної землевпорядної експертизи у випадках, передбачених законом, подається разом з клопотанням про надання земельної ділянки в місцеві органи державної влади або самоврядування, а також в КМУ або Рада міністрів АР Крим, які в місячний термін розглядають його і приймають рішення про надання ділянки в користування.

Відмова зазначених органів може оскаржуватися в судовому порядку.