(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Консалтинговая компания SV Development – оценка недвижимости, консалтинг, разработка концепции, оценка квартир, оценка земли, агентство недвижимости

Hедержавний пенсійний фонд

Перш ніж говорити про інвестування у житлове будівництво недержавними пенсійними фондами, необхідно з'ясувати правовий статус і процедуру діяльності цих фондів.

Правовий статус і процедура діяльності недержавних пенсійних фондів визначено Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» № 1057-IV від 09.07.2003 р.

Відповідно до ст. 1 Закону, недержавний пенсійний фонд (НПФ) - Це юридична особа, яка має статус неприбуткової організації, функціонує і здійснює свою діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам цього фонду в порядку, встановленому законом.

Учасником недержавного пенсійного фонду є фізична особа, на користь якого вкладником сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту.

Закон передбачає три види недержавних пенсійних фондів:

  • відкритий недержавний пенсійний фонд: засновники - будь-яке одне або декілька юридичних осіб з урахуванням обмежень, встановлених Законом; учасники - будь-які фізичні особи незалежно від місця і характеру їхньої роботи.
  • корпоративний недержавний пенсійний фонд: Засновники - юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців, до яких можуть приєднуватися роботодавці-платники; учасники - тільки фізичні особи, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцями-засновниками та роботодавцями-платниками фонду;
  • професійний недержавний пенсійний фонд: Засновники - об'єднання юридичних осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки та їх об'єднання, а також фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять); учасники - тільки фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності, зазначеної в статуті фонду.

Недержавний пенсійний фонд створюється і діє на підставі статуту. Статут недержавного пенсійного фонду повинен відповідати вимогам Закону, а також вимогам Положення про реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду та пенсійних схем, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 2080 від 17.08.2004 р. Статут і зміни до нього підлягають державній реєстрації в Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. До статуту в обов'язковому порядку додається пенсійна схема, яка є невід'ємною частиною статуту і визначає умови і порядок недержавного пенсійного страхування.

Головним органом управління та контролю недержавного пенсійного фонду є рада пенсійного фонду (рада фонду), що формується в кількості не менше п'яти осіб засновниками фонду. Рада фонду має бути сформований протягом трьох місяців з дня реєстрації недержавного пенсійного фонду. Повноваження ради фонду встановлені Законом та прописуються в статуті фонду.

Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності ради фонду та проведення зборів засновників здійснюється адміністратором фонду за рахунок коштів, сплачених йому відповідно до умов договору про адміністрування пенсійного фонду. Адміністратор фонду діє на підставі Положення про здійснення діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 1660 від 20.07.2004 р.

Адміністратор діє від імені пенсійного фонду і в інтересах його учасників.

Однією з основних обов'язків НПФ є проведення пенсійних виплат учасникам фонду. Пенсійні виплати здійснюються лише у грошовій формі у національній валюті України. Законодавством не передбачені пенсійні виплати майном, у тому числі нерухомим, цінними паперами тощо

Пенсійні виплати учасникам НПФ здійснюються за рахунок пенсійних активів, До яких входять:

  • активи в грошових коштах;
  • активи в цінних паперах;
  • інші активи згідно із законодавством.

Таким чином, об'єкт нерухомості, оскільки не встановлено інше, може входити до складу активів НПФ як будь-який інший актив, не заборонений законодавством.

Пенсійні активи використовуються виключно для:

  • здійснення пенсійних виплат;
  • оплати послуг професійного адміністратора, зберігача, аудитора, торговця цінними паперами (посередників);
  • виплати винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду;
  • оплати інших послуг та витрат відповідно до Закону.

Активи НПФ формуються також і за рахунок прибутку від інвестування пенсійних внесків. Пенсійні активи можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності фонду, в тому числі для інвестування з метою отримання прибутку на користь учасників фонду.

Таким чином фонди мають право інвестувати кошти, залучені від вкладників фонду, в житлове будівництво, правда з деякими обмеженнями.